Adres

  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  Zbór w Kutnie

  Ul. Jana III Sobieskiego 6
  99-320 Kutno

  Kontakt

  Pastor Grzegorz Korczyc

  T: +48 695 143 345
  E: grzegorz.korczyc@adwent.pl

   

  Ewangelista Jan Gławęda

  T: +48 504 566 223
  E: jangtom@wp.pl

  Konto bankowe:

  Konto PKO B.P. SA
  42 1020 1156 0000 7402 0059 4259

  z dopiskiem „dary dla zboru w Kutnie”.

  IBAN:
  PL42 1020 1156 0000 7402 0059 4259